Ο Αμβρακικός Κόλπος αναγνωρίστηκε ως σημαντική περιοχή για τους καρχαρίες και τα σαλάχια!

Ως μια σημαντική περιοχή για τους καρχαρίες και τα σαλάχια αναγνωρίστηκε ο Αμβρακικός Κόλπος, μετά το πενθήμερο εργαστήριο για την οριοθέτηση Σημαντικών Περιοχών για Καρχαρίες και Σαλάχια (ISRAs) στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ομάδα Ειδικών στους Καρχαρίες της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN).

  • Όπως αναφέρει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων «isea» , κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου περισσότεροι από 180 ειδικοί στους καρχαρίες επιστήμονες εργάστηκαν εντατικά με γνώμονα τα πιο αξιόπιστα και πρόσφατα δεδομένα.

Από αυτή τη μεγάλη συνάντηση και μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών προέκυψαν 85 προτεινόμενες σημαντικές περιοχές, οι οποίες αξιολογήθηκαν και με βάση τα αποτελέσματα ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελεί μια από τις Σημαντικές Περιοχές για τους Καρχαρίες και τα Σαλάχια!

Πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση μεταφράστηκε σε οριοθέτηση 4 Σημαντικών Περιοχών για Καρχαρίες και Σαλάχια στην Ελλάδα (Θρακικό Πέλαγος, Αμβρακικός Κόλπος, Νοτιοανατολικο Αιγαίο, Βόρειες Κυκλάδες), 3 Περιοχών Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (Κορινθιακός Κόλπος, Δωδεκάνησα, Πλατό της Τροίας), 1 υποψήφια περιοχή στην Κύπρο (Κόλποι Ακρωτηρίου και Λάρνακας) και 1 Σημαντική Περιοχή στην Λιβύη (Κόλπος της Σύρτης).

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη, αλλά παράλληλα αναγνωρίζουμε πως αυτό είναι ένα μόνο από τα πολλά βήματα που απαιτούνται στην περιοχή για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των καρχαριών και των σαλαχιών», αναφέρει ο o Γενικός Διευθυντής της «isea» κ. Ιωάννης Γιώβος, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως η περιοχή του Αμβρακικού οριοθετήθηκε για τα παρακάτω είδη.

atpreveza.gr