Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Πληρωμές 4,9 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν 16.922 δικαιούχους και είναι για προγράμματα και δράσεις όπως εξισωτική εκτός ορεινών, εξισωτική ορεινών, βιολογικά, επενδυτικά, δασώσεις, νέους αγρότες κ.ά.

  • Aναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.