Οριστικό: Αναβλήθηκαν οι εκλογές στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης!

Στην αναβολή των εκλογών της Ε.Ο.Κ., που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή (30/5) στη Λεωφόρο, οδήγησε η νέα Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε.

  • Αναλυτικά το περιεχόμενο της Κ.Υ.Α. για τις εκλογές σε ομοσπονδίες:

«Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 14), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150).

Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας».