Π. Καψάλης για Οικονομική Επιτροπή Δ. Αγρινίου: «Το γρήγορο που έγινε πιο αργό και από το κανονικό»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Αγρινίου, Παναγιώτης Καψάλης με την οποία αναφέρεται στη σημερινή (Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου λέγοντας μεταξύ άλλων πως «Το γρήγορο που έγινε πιο αργό και από το κανονικό».

  • Πιο αναλυτικά:

«1ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης (Ε.Η.Δ.) η έγκριση άσκησης προσφυγής κατά της Απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία για του λόγους που εξηγεί ακυρώνει την 146/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου.   

Σε αυτή την απόφαση (146/2023) ο υπογραφόμενος είχε ψηφίσει κατά για τους λόγους που εξηγούσε και είχε αναλύσει στη Συνεδρίαση και ταυτίζονται με αυτά που αναφέρονται και στο σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης.

Δυστυχώς κι ενώ η ακυρωτική απόφαση είχε εκδοθεί στις 20-7-2023 σε ερώτηση μου απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής για πιο λόγο δεν ενημερωθήκαμε ως μέλη της οικονομικής επιτροπής για την έκδοση ακυρωτικής απόφασης επί απόφασης μας, λάβαμε ως απάντηση με το σύνηθες απαξιωτικό τρόπο πως δεν ενημερώνουμε εμείς αλλά η υπηρεσία, καταλογίζοντας ευθύνες στους υπαλλήλους.

Όχι κύριε Πρόεδρε, αυτό δείχνει όπως έχω ξαναπεί, αποποίηση ευθυνών και αδιαφορία, το οποίο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της νυν δημοτικής αρχής.

Εσείς υποχρεούστε να «δώσετε» εντολή γιατί εσείς είστε ο πολιτικός προϊστάμενος και μετά να εκτελέσουν οι υπάλληλοι. Τεχνηέντως δεν μας ενημερώσατε για να μας το φέρετε το θέμα κάποιες ώρες πριν την συνεδρίαση ως Ε.Η.Δ. και να μην προλάβουμε να ενημερωθούμε. 

Για μια ακόμη φορά δεν ακούτε αυτά που σας λέει η αντιπολίτευση περί λανθασμένων διαδικασιών  (απευθείας ανάθεση με 32.2. γ του Ν4412/2016) δίχως να συντρέχουν οι λόγοι.

Και το γρήγορο που θέλατε να πράξετε για την εκτέλεση κατ’ επειγουσών εργασιών, με την παρούσα εξέλιξη και την ακύρωση της απόφασή σας από τον αποκεντρωμένο γραμματέα, το έχετε κάνει πιο αργό και από το κανονικό που σας πρότεινε η αντιπολίτευση. 

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά δεν ακούτε.   

Σας παραθέτω το link της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: file:///e:/Users/user/Downloads/6%CE%A6%CE%9B2%CE%9F%CE%A11%CE%A6-36%CE%97.pdf»