Πανελλήνιες 2021: Τι ισχύει με την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τα ειδικά μαθήματα

Οι βαθμοί στο ειδικά μαθήματα στις Πανελλήνιες 2021 θα συνυπολογίζονται για να προκύπτει η ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) στα σχετικά τμήματα ΑΕΙ για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που εστάλη στα σχολεία.

  • Ειδικότερα, σύμφωνα με την επεξεργασία του νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προκύπτει ότι για να υπολογιστεί η ΕΒΕ σε ένα τμήμα όπως τα ΤΕΦΑΑ που εντάσσεται και στα 4 πεδία, πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα:

1. Να υπολογισθεί ο μέσος ορος των βαθμών των 4 μαθημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου και ο μέσος ορος των βαθμών των πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων επίσης του ίδιου πεδίου ξεχωριστά.
2. Να υπολογισθεί ο μέσος όρος των 5 βαθμών.
3. Να γίνουν οι αντίστοιχοι υπολογισμοί χαι για τα υπόλοιπα τρία πεδία.
4. Να συγκριθούν οι βαθμοί των τεσσάρων πεδίων και να επιλεγεί ο μικρότερος, που θα αποτελεί τον μέσο όρο του τμήματος.
5. Να υπολογισθεί ο μέσος οpos των πρακτικών δοκιμασιών όλων των υποψηφίων, ανεξαρτήτου επιστημονικού πεδίου, που θα  αποτελεί τον μέσο όρο των πρακτικών δοκιμασιών.
6. Να πολλαπλασιαστεί ο μέσος ορος που προέκυψε στο 4ο βήμα με τον συντελεστή για την ΕΒΕ που επέλεξε το κάθε τμήμα.
7. Να πολλαπλασιαστεί ο μέσος όρος που προέκυψε οτο 5ο βήμα με τον συντελεστή για την ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος που όρισε κάθε τμήμα.

Να σημειωθεί ότι το εύρος του συντελεστή που μπορεί να επιλέξει ένα τμήμα ΑΕΙ για την ΕΒΕ που προκύπτει από τα τέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας είναι μεταξύ 0.8 και 1.2. Ωστόσο, το εύρος του συντελεστή για την ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα είναι μεταξύ 0.7 και 1.1.

Για να προκύψουν αυτοί οι βαθμοί πρέπει να είναι γνωστές οι επιδόσεις των υποψηφίων σε κάθε μάθημα κάθε επιστημονικού πεδίου, συνολικά 16 βαθμοί, καθώς και οι επιδόσεις των υποψηφίων στις πρακτικές δοκιμασίες τόσο συνολικά όσο και ανά πεδίο.

Χρειάζονται δηλαδή άλλοι 5 βαθμοί, συνολικά 21 βαθμοί.
«Στο τελευταίο στάδιο πρέπει να υπολογίσουμε τον μέσο όρο του υποψηφίου στα 5 μαθήματα και τον βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών και να τα συγκρίνουμε με τους βαθμούς που προέκυψαν στο 6ο και στο 7ο βήμα. Αν ο υποψήφιος ξεπερνά και τους δύο βαθμούς των βημάτων 6 και 7 τότε μπορεί να δηλώσει το τμήμα στο μηχανογραφικό δελτίο του.

Η εισαγωγή του ή όχι θα εξαρτηθεί από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει. Για τον υπολογισμό των μορίων χρησιμοποιούνται και οι συντελεστές βαρύτητας που έχουν οριστεί για κάθε πεδίο», παρατηρεί ο κ. Στρατηγάκης. εκτιμώντας ότι «το σύστημα για τον υπολογισμό τns ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα τμήματα με ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες είναι εξαιρετικά πολύπλοκο».

dikaiologitika.gr