Παράταση της μη είσπραξης διοδίων τελών για οχήματα στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Παράταση της μη είσπραξης διοδίων τελών για τα οχήματα κατηγορίας 3 έως 9 στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης»

  • Κατόπιν νεότερης οδηγίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε ότι αφορά την διέλευση των οχημάτων από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου από την 6η πρωινή του Σαββάτου 16 Σεπτεμβρίου ισχύουν τα εξής:

 Κατηγορίες Οχημάτων 1 & 2: Θα καταβάλλονται κανονικά τα τέλη διοδίων

 Κατηγορίες οχημάτων 3 έως 9: Συνεχίζεται η αναστολή είσπραξης τελών διοδίων μέχρι την 6η πρωινή της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Σε ότι αφορά την διέλευση από τον σταθμό διοδίων, υπενθυμίζουμε τα εξής:

• Η διέλευση από τις λωρίδες με εισπράκτορα γίνεται ως συνήθως, καθώς οι μπάρες στα διόδια είναι σε λειτουργία.

• Οι κάτοχοι πομποδεκτών μπορούν να διέρχονται κανονικά από τις ηλεκτρονικές λωρίδες.