Πρόεδρος Πειθαρχικού του Τ.Ε.Ε. Αιτ/νίας, ο Σταύρος Κιτσάκης

Ολοκληρώθηκαν στο Τ.Ε.Ε. της Αιτωλοακαρνανίας οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου του πειθαρχικού Συμβουλίου του τμήματος.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη τα οποία αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του Τ.Ε.Ε. κάθε τρία χρόνια και δυο μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Tα εκλεγμένα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι: Βαζούκης Αντρέας, Κιτσάκης Σταύρος, Κοριαλάς Ιωάννης, Καρράς Κώστας και Νικολακόπουλος Νικόλαος, ενω τα ορισμένα μελη η Παππά Σταυρούλα και ο Τζιώλης Δημήτρης

Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Σταύρος Κιτσάκης.