Προσλήψεις 4 ατόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που εδρεύει στον Δήμο Πύργου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.