Πρόσληψη 108 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Αγρινίου μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εκατόν Οκτώ (108) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αγρινίου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τη σχετική εγκύκλιο με ένα κλικ ΕΔΩ