Πρόσληψη επικουρικού γιατρού στο Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα»

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική απόφαση (28/8) του Διοικητή  της 6η Υ.Π.Ε. εγκρίθηκε  η πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού ειδικότητας ιατρικής Βιοπαθολογίας για δυο (2) χρόνια.

  • Ο Ιατρός θα αναλάβει υπηρεσία την τρέχουσα εβδομάδα.