Ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου Θέρμου για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στην Αυτοδιοίκηση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στη συνεδρίασή του της 25ης Φεβρουαρίου 2022 εξέδωσε, με την 22/2022 Απόφασή του, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, με ψήφους δεκαεννέα (19) υπέρ έναντι μίας (1) κατά, ψήφισμα αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας στην αυτοδιοίκηση, στην οικονομία και στην κοινωνία, το οποίο και έχει ως εξής:

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, με αφορμή το κύμα της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά και τη χώρα μας, ένα φαινόμενο με οδυνηρές συνέπειες στο κόστος ζωής και παραγωγής, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πλήττονται σοβαρά από το υπέρογκο κόστος για ενέργεια και πρώτες ύλες, ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας να επωμίζεται δυσανάλογο μεγάλο κόστος από το κύμα ακρίβειας λόγω των υπερβολικών αυξήσεων στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα γεωργικά και κτηνοτροφικά εφόδια (ζωοτροφές, λιπάσματα, φάρμακα) και η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση να κινδυνεύει να απωλέσει τον έλεγχο στα έτσι κι αλλιώς πενιχρά οικονομικά της λόγω των υπέρογκων ανατιμήσεων στον ηλεκτρισμό και στα καύσιμα αλλά και λόγω της σοβαρής πλέον πιθανότητας να βγουν εκτός προϋπολογισμού τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή όσα αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα,

ζητά

από την Κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που είναι απαραίτητα, ώστε να περιοριστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι επιπτώσεις του φαινομένου αυτού στην οικονομία, στην κοινωνία και στην αυτοδιοίκηση, κατευθύνοντας οικονομικούς πόρους είτε με τη μορφή ενισχύσεων είτε φοροαπαλλαγών είτε μισθολογικών και συνταξιοδοτικών αυξήσεων είτε με οποιουδήποτε άλλου είδους μέτρο κριθεί κατάλληλο, για ενίσχυση των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, με στόχο αφενός την ελάφρυνση του κόστους ζωής αναφορικά με την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά με κλιμακούμενο ύψος των κάθε είδους ενισχύσεων και με ρυθμό αντιστρόφως ανάλογο των εισοδηματικών δυνατοτήτων κάθε νοικοκυριού, έτσι ώστε να ενισχυθούν περισσότερο οι πιο αδύναμοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου τη στήριξη της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με βαθμό στήριξης επίσης αντιστρόφως ανάλογο των οικονομικών δυνατοτήτων αυτών, έτσι ώστε να στηριχθούν με ουσιαστικό τρόπο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πιο αδύναμες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ενώ, τέλος, αναφορικά με την αυτοδιοίκηση να υπάρξει επιπλέον ενίσχυση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται η αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα αλλά και λήψη μέριμνας για την ομαλή εξέλιξη των έργων που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, με το βάρος να δίνεται στους οικονομικά ασθενέστερους Δήμους και ειδικά τους ορεινούς αντίστοιχους που αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα λειτουργικά προβλήματα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιμετωπίζουν.

Χρειάζονται αποφασιστικά, ρεαλιστικά και κοστολογημένα μέτρα, που θα έχουν ως στόχο να πλήξουν την ακρίβεια στον πυρήνα της, όπως είναι η Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, εντός του επιτρεπτού ορίου της Ε.Ε., η μείωση του Φ.Π.Α. στα τρόφιμα, η αύξηση του βασικού μισθού, αφού είμαστε η μόνη χώρα που σήμερα έχουμε χαμηλότερο βασικό μισθό από αυτόν του 2010, η πάταξη της κερδοσκοπίας στη χονδρεμπορική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και μέτρα προστασίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, όπως είναι η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

Χρειάζονται αποφασιστικά, ρεαλιστικά και κοστολογημένα μέτρα, που θα έχουν ως στόχο να πλήξουν την ακρίβεια στον πυρήνα της, όπως είναι η Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, εντός του επιτρεπτού ορίου της ΕΕ., η μείωση του Φ.Π.Α. στα τρόφιμα, η αύξηση του βασικού μισθού, αφού είμαστε η μόνη χώρα που σήμερα έχουμε χαμηλότερο βασικό μισθό από αυτόν του 2010, η πάταξη της κερδοσκοπίας στη χονδρεμπορική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και μέτρα προστασίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, όπως είναι η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

Η στοχευμένη και ουσιαστική στήριξη της πραγματικής οικονομίας είναι δημοσιονομική επένδυση για τη χώρα.

Αν δεν την κάνουμε, σύντομα θα χαθεί κάθε δυνατότητα διατηρήσιμης ανάπτυξης, αλλά και δημοσιονομικής ισορροπίας, ενώ οι πολίτες θα βρεθούν σε αδιέξοδο, αφού δεν θα μπορούν να εκπληρώσουν τις βασικές του υποχρεώσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Κωνσταντάρας Σπυρίδων

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΡΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κωστακόπουλος Νικόλαος