«Σχολικά Γεύματα» – Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στο Δ. Αγρινίου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2020-21, κλήθηκαν οι Διευθυντές και Διευθύντριες των ήδη ενταγμένων σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», να μεριμνήσουν ώστε να συγκεντρωθούν α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις συναίνεσης των γονέων ή των κηδεμόνων που επιθυμούν να συμμετέχουν τα τέκνα τους στο εν λόγω πρόγραμμα, αλλά δεν το έχουν δηλώσει ακόμη, και β) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπαναχώρησης των γονέων ή των κηδεμόνων που επιθυμούν να ανακαλέσουν την συμμετοχή των τέκνων τους στο εν λόγω πρόγραμμα.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στο Δήμο Αγρινίου είναι: του Αγίου Ανδρέα, του Αγίου Βλασίου, το 2ο του Αγίου Κωνσταντίνου, το 5, το 6, το 7, το 9, το 13 και το 16 του Αγρινίου, της Γαβάλους, του Δοκιμίου, της Καμαρούλας, του Κάτω Ζευγαρακίου, του Κυπαρίσσου, της Λεπενούς, το 1, το 2 και το 3 της Νεάπολης των Παπαδατών και της Ρίγανης

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων συναίνεσης ή υπαναχώρησης των γονέων ή κηδεμόνων στις σχολικές μονάδες που φοιτούν τα τέκνα τους ορίζεται η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. Στη συνεχεία, οι Διευθυντές Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν συγκεντρώνουν τις
υπεύθυνες δηλώσεις και καταρτίζουν συγκεντρωτικό πίνακα με τον συνολικό αριθμό συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα, καθώς και τον αριθμό και το είδος των αλλεργιών-δυσανεξιών, βάσει των υπευθύνων δηλώσεων που έχουν συγκεντρώσει και τον αποστέλλουν στους Συντονιστή των οικείων Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Οι Συντονιστές του προγράμματος οφείλουν να αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, συγκεντρωτικό πίνακα με τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ανά σχολική μονάδα αρμοδιότητάς τους, καθώς και με τον αριθμό και το είδος των αλλεργιών-δυσανεξιών, βάσει των υπευθύνων δηλώσεων  μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 για τον σχεδιασμό προσθήκης επιπλέον σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα βάσει των αδιάθετων μερίδων που τυχόν θα προκύψουν.

Ο θεσμός του ζεστού γεύματος στα σχολεία, που συμπληρώνει φέτος τέσσερα χρόνια επιτυχούς εφαρμογής, αποτελεί εθνικό πρόγραμμα, ενταγμένο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα σχολικά γεύματα, ως θεσμός που εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, συντελούν σημαντικά στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη μαθητική κοινότητα και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις μαθητικές επιδόσεις. Τα πολλαπλά οφέλη του Προγράμματος έχουν θετική αντανάκλαση και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας. Προάγεται δηλαδή στην νέα γενιά η υγιεινή, μεσογειακή διατροφή, ενώ παράλληλα διευρύνεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 185.311 μαθητές, περιλαμβάνει 1.227 σχολικές μονάδες 74 Δήμων-Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.