Σε Ημερίδα του έργου «Blue-Greenway» για τη Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού ο Φ. Ζαΐμης

Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη σε Ημερίδα του έργου «Blue-Greenway» για τη Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού

  • Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, συμμετείχε στην ημερίδα «Καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής
    κατάστασης της Λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού» στο πλαίσιο του έργου “BLUE-GREENWAY”, η οποία πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 στην Ι.Π. Μεσολογγίου.

Το έργο «BLUE-GREENWAY: Καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ευτροφικών και ανοξικών παράκτιων οικοσυστημάτων» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EEA and Norway Grants» (2021-2023).

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ως έργο, εξετάζει τις αλληλένδετες κοινές προκλήσεις θάλασσας-στεριάς αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα ρύπανσης των ευτροφικών και ανοξικών παράκτιων οικοσυστημάτων που προκύπτουν από χερσαίες και άλλες πηγές ρύπανσης εστιάζοντας στην προμήθεια πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το έργο στοχεύει να αλλάξει την τρέχουσα κατάσταση υιοθετώντας την πράσινη/γαλάζια μέθοδο στην αποκατάσταση των παράκτιων οικοσυστημάτων και στη διαχείριση των λυμάτων.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται πιλοτική δράση στη Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, η οποία είναι προστατευόμενη περιοχή Natura 2000.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν προτάσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ευτροφικών και ανοξικών υδάτων που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Blue-Greenway». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν σε μεθοδολογίες αποκατάστασης ευτροφισμού και ανοξίας, στην Πιλοτική εφαρμογή στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, σε συστήματα πράσινων προμηθειών σε ευτροφικές και ανοξικές περιοχές και στην Πλατφόρμα/εργαλείο πράσινων ηλεκτρονικών προμηθειών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, Φωκίων Ζαΐμης, αναφερόμενος στη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού τόνισε πως αποτελεί όχι μόνο ένα περιβαλλοντικό και πολιτιστικό μνημείο, αλλά και έναν σημαντικό πόλο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. «Μας ενδιαφέρει να αναστραφεί η παρούσα βεβαρυμμένη περιβαλλοντική κατάσταση των παράκτιων οικοσυστημάτων της Λιμνοθάλασσας. Με αφορμή τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου περιμένουμε προτάσεις για να εντάξουμε σχετικές δράσεις σε επόμενο ευρωπαϊκό έργο ή στο Ε.Σ.Π.Α.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης.

Στην εκδήλωση απεύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Μίλτος Ζαμπάρας, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, ο Ιωάννης Κασβίκης, Αναπλ. Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης  Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας ΟΦΥΠΕΚΑ, η Μαρία Κατσώνη, Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου. Μίλησαν ο Καθ. Ιερόθεος Ζαχαρίας, Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Καθ. Γεώργιος Στεφανίδης, Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Χάρης Ξιάρχης, Υποψ. Διδάκτορας Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.