Συμμετοχή Κωνσταντάρα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης Αιρετών των Ο.Τ.Α.

Στην τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης Αιρετών των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που εδρεύει στην Πάτρα, συμμετείχε ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, ως μέλος για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.