Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 το Δ.Σ. Θέρμου

Την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 18:00, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence) η 6η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με δέκα (10) θέματα στην ημερήσια διάταξηως εξής:

  • Αποδοχή  ένταξης  του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Θέρμου» στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»».
  • Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ [ΑΤ03] συνολικού ποσού 2.721.800,00 € για την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Θέρμου».
  • Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
  • Ονομασία οδού και πλατείας  στην Κοινότητα  Πέρκου.
  1. Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομέων άρδευσης της  Κοινότητας Αγίας Σοφίας, σύμφωνα με το Β. Δ. 28.3/15-4-1957.
  2. Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομέων άρδευσης της  Κοινότητας Μυρτιάς, σύμφωνα με το Β. Δ. 28.3/15-4-1957.
  3. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορης δημότισσας  για το έτος 2022.
  4. Κατανομή πίστωσης 13.060,38 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων {Α΄ κατανομή 2022}.
  5. Κατανομή ποσού 6.530,19  € στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων  του Δήμου Θέρμου.
  6. Συμπληρωματική κατανομή ποσού 3.265,00 € στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών  δαπανών των σχολείων του Δήμου Θέρμου.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, (https://www.youtube.com/channel/UCRSVIlD9iSggZ2UuOG7dtKw), όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ