Τ.Ε.Ε.: Εξετάσεις Άδειας άσκησης Επαγγέλματος

Το ΤΕΕ προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021.
 • Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Προϋπόθεση για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι η έκδοση κωδικών πρόσβασης.
Για τη χορήγησή τους, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα με τα βασικά του στοιχεία και την ειδικότητά του, μέσω του συνδέσμου: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Μετά την έγκριση από το ΤΕΕ της αίτησης πρόσβασης, θα αποστέλλονται στον υποψήφιο στο email που θα έχει δηλώσει, οι κωδικοί του, μέσω των οποίων θα μπορεί να εισέλθει στη βασική εφαρμογή: ΕΙΣΟΔΟΣ

Aναλυτική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος:  https://web.tee.gr/exams/manual

Για την έγκριση της αίτησης του υποψήφιου είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο κεφάλαιο Δ’ της Προκήρυξης μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021. Με την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα υπάρξει ανακοίνωση από το ΤΕΕ για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

Για το χρονοδιάγραμμα, την εξεταστική διαδικασία και την αναλυτική περιγραφή των εγγράφων που θα πρέπει να κατατεθούν, δείτε την: Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021 )

Για την αποφυγή καθυστερήσεων στην έγκριση της αίτησής του, ο χρήστης της εφαρμογής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη συμπλήρωση των πεδίων, καθώς και στα έγγραφα που υποβάλλει. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf (εκτός της φωτογραφίας), ευκρινή και ευανάγνωστα (ιδίως οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά) και αιτήσεις και Υ.Δ. υπογεγραμμένες.

Για την επιλογή του Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευτούν τον παρακάτω πίνακα.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ ΒΟΛΟΣ ΧΑΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧ.
ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σημ.:Οι εξετάσεις των διπλωματούχων εξωτερικού γίνονται μόνο στην Αθήνα. Οι απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ εντάσσονται στη βασική ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣFAQ

Πρόσθετες οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων και τη λειτουργία της εφαρμογής

 1. Για τη συμπλήρωση των πεδίων
  • Στη φόρμα της αρχικής αίτησης πρόσβασης

ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της ειδικότητας, καθώς μετά την υποβολή κλειδώνει και δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί στη συνέχεια, όπως και στη συμπλήρωση του email, καθώς σε αυτό θα αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα.

  • Στη βασική εφαρμογή

Τα πεδία Αιτιατική Επωνύμου, Αιτιατική Ονόματος και Γενική Πατρωνύμου συμπληρώνονται όπως ακριβώς θα εμφανιστούν στην Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (πχ. στον Γεώργιο Αθανασάκη του Ιωάννη χορηγείται η άδεια …)

Το πεδίο ΑΜ ΤΕΕ συμπληρώνεται μόνο από όσους είναι ήδη μέλη

Στο πεδίο Κωδικός Σχολής δεν συμπληρώνουμε κάτι. Πατάμε τον φακό στα δεξιά για να ανοίξει η φόρμα αναζήτησης της σχολής μας. Επιλέγουμε Χώρα στη συνέχεια Πόλη και πατάμε Αναζήτηση. Από τη λίστα με τις σχολές που εμφανίζονται κάνουμε την επιλογή μας.

Στο πεδίο Ημερομηνία λήψης πτυχίου συμπληρώνουμε την ημερομηνία που αναγράφει το πιστοποιητικό σπουδών ή/και η αναλυτική βαθμολογία, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης σπουδών ή έκδοσης διπλωματικών εξετάσεων ή ανακήρυξης ως διπλωματούχου (η ημερομηνία ορκωμοσίας που αναγράφεται συνήθως στον πάπυρο, είναι τις περισσότερες φορές μεταγενέστερη της ημερομηνίας ανακήρυξης, αν και στα διπλώματα που χορηγούν ορισμένα ιδρύματα οι δύο ημερομηνίες συμπίπτουν).

Στο πεδίο Αρ.Πιστοποιητικού συμπληρώνεται ο χαρακτηριστικός αριθμός που φέρει το πιστοποιητικό (δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο).

Όσοι επιλέξουν να κάνουν και τις 3 υπεύθυνες δηλώσεις (δικαιολογητικά 9, 11, και 12 της προκήρυξης) σε ένα έντυπο θα υποβάλουν το ίδιο και στις τρεις θέσεις των Υ.Δ. που ζητούνται από το σύστημα (Υπεύθυνη Δήλωση, ΥΔ Διπλωματικής και μαζί με Έντυπο Εγγραφής MyTee με το οποίο συνυποβάλλεται η Υ.Δ. για την ιδιότητα ή μη του Δ.Υ.).

 1. Κατάσταση αίτησης εξέτασης

 Η κατάσταση μιας αίτησης εξέτασης περνάει από 3 στάδια μέχρι την έγκρισή της από το ΤΕΕ:

  • Προσωρινή Αποθήκευση

Με τη δημιουργία της, πατώντας τον πράσινο σταυρό, η αίτηση εμφανίζεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στο στάδιο αυτό, ο υποψήφιος μπορεί να εξοφλήσει τα ανταποδοτικά τέλη και να υποβάλει αρχεία.

  • Σε υποβολή

Με την εξόφληση του ανταποδοτικού και τη συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί της υποβολής και να αναβιβάσει το αίτημά του σε κατάσταση υποβολής, επιλέγοντας παράλληλα και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο επιθυμεί να δώσει εξετάσεις. Σε αυτό το στάδιο παραμένει μέχρι να εγκριθεί το αίτημά του από το ΤΕΕ, το οποίο καλείται να ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι εγκρίσεις στα αιτήματα των υποψηφίων δίνονται το συντομότερο δυνατό.

  • Εγκρίθηκε

Με την έγκριση από το ΤΕΕ, η κατάσταση της αίτησης εμφανίζει την ένδειξη Εγκρίθηκε και ο υποψήφιος αναμένει την ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων, με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, για τον ακριβή καθορισμό της ημερομηνίας και της ώρας που θα κληθεί για εξέταση.

 1. Διπλωματούχοι Εξωτερικού
  •  Σε όσους Διπλωματούχους Εξωτερικού χορηγήθηκε από το ΔΟΑΤΑΠ μόνο ισοτιμία και όχι και αντιστοιχία με τα Διπλώματα που απονέμονται από τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, η ειδικότητα που θα εγγραφούν στο ΤΕΕ μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις, καθορίζεται με εσωτερική διαδικασία από το ΤΕΕ.
  • Όσοι Διπλωματούχοι Εξωτερικού είναι ήδη Μέλη του ΤΕΕ, σύμφωνα με την ισοτιμία που απέκτησαν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στη συνέχεια τους χορηγήθηκε και η Πράξη αντιστοιχίας των σπουδών τους, μετά την επιτυχία τους σε συμπληρωματικά μαθήματα που τους είχε χρεώσει το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα υποβάλουν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών και:
    1. Τη νέα Πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Πρωτότυπη ή φωτοτυπία επικυρωμένη από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
    2. Φωτοτυπία των μαθημάτων που εξετάσθηκαν σε Ελληνικό Πολυτεχνείο.

Δεν υποβάλλουν το έντυπο εγγραφής στο Mytee και την Υπεύθυνη Δήλωση για ιδιότητα ή μη Δημοσίου Υπαλλήλου. Δεν καταβάλλουν, επίσης, το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή.

Το Παράβολο Συμμετοχής και το Τέλος Χαρτοσήμου καταβάλλονται κανονικά.

Επίσης, καλούνται να επιστρέψουν το έντυπο της προηγούμενης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, που τους χορήγησε το ΤΕΕ μετά την πρώτη επιτυχή εξέταση, καθώς και την κάρτα Μέλους, προκειμένου να τους χορηγηθούν νέα.

Tips

– Δεν χρησιμοποιούμε τα κουμπιά back και forward του browser για μετάβαση από την κεντρική σελίδα στις καρτέλες επεξεργασίας στοιχείων και αιτήσεων και αντίστροφα, καθώς υπάρχει κίνδυνος απώλειας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό πατάμε Αποθήκευση-Επιστροφή ή Ακύρωση-Επιστροφή και το εικονίδιο της κεντρικής σελίδας πάνω αριστερά.

– Όταν το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα no data found κατά την υποβολή της αίτησης, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει επιλογή της σχολής αποφοίτησης. Ο χρήστης θα πρέπει να επιστρέψει στην καρτέλα Επεξεργασία Στοιχείων Υποψηφίου, να αναζητήσει και να επιλέξει τη σχολή στην ενότητα Ειδικότητα.