«Τεχνικές & Ύφος Συγγραφής Νεανικού Μυθιστορήματος» σεμινάριο από το Επιμελητήριο