Θέρμο: Συνεδριάζει το απόγευμα της Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:00, θα διεξαχθεί Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με δέκα (10) θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

  1. Έγκριση συνέχισης συμμετοχής του Δήμου Θέρμου σε σύμπραξη & υποβολής πρότασης για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο: «Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμου»
  2. Σύσταση οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Αιτωλικής Συμπολιτείας – Πολιτιστικό Κέντρο Λάμπρου Λόη (δωρεά Ερασμίας και Κοσμά Λόη)»
  3. Τροποποίηση ισχύοντος Ρυμοτομικού Σχεδίου και ρύθμιση των εφαρμοσμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κεντρική περιοχή της πόλης του Θέρμου –
  4. Ένταξη στο Πρόγραμμα  του Ο.Α.Ε.Δ.  για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών
  5. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης
  6. Αποδοχή, ποσού 6.600,00 €, για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 με σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού
  7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
  8. Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους δημοτικών  φόρων, τελών κ.α. αναφορικά με υπόχρεους από Κοινότητα  Αγίας Σοφίας και Θέρμου (άρθρο 174 του ν.3463/2006)
  9. Έγκριση 3ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»
  10. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας έδρας και κοινοτήτων Δήμου Θέρμου»

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο YouTube, όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.