Το κάστρο της Στέρνας στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας: Οδοιπορικό στο χώρο

Όλες αυτές οι οχυρές θέσεις σε αυτές τις ψηλές κορυφές της χερσονήσου, σε συνδυασμό με τα ισχυρά τείχη της Παλαίρου και τους βάλτους γύρω από τη λίμνη, συγκροτούσαν ένα ισχυρό οχυρωματικό σύστημα, που δείχνει την ύπαρξη σημαντικής πόλης.

  • Οι οχυρώσεις αυτές πιθανόν να αναπτύχθηκαν ή να ενισχύθηκαν όταν έκαναν την παρουσία τους στην περιοχή οι Κορίνθιοι και ίδρυσαν αποικίες: Λευκάδα, Αλυζία, Σόλλιο και Ανακτόριο, αλλά και άλλες μικρότερες στον Αμβρακικό όπως Εχίνος και Ηράκλεια.

Κατά την εμφάνιση των Κορινθίων στην περιοχή της Βόρειας Ακαρνανίας υπήρχαν μόνο δύο ισχυρές παλιές πόλεις των Ακαρνάνων, η Πάλαιρος και το Θύρρειο και μπορεί να θεωρηθεί πως δεν είδαν με καλό μάτι τους αποίκους που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην γη τους και καθώς δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την αποίκηση οχύρωσαν τις πόλεις τους καλύτερα.

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΟ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΟΓΩΝΙΩΤΗΣ

katounanews.blogspot.com