Οι βιότοποι του κάτω Αχελώου (Photos)

Από τις πεδιάδες, τα λιβάδια και τους βιοτόπους του κάτω Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανίας….. Περιβάλλον μοναδικό.

 

 

Κείμενο – Φωτό: Γιάννης Γιαννακόπουλος