Η 6η Υ.ΠΕ. συμφωνεί στην παραχώρηση του παλιού Νοσοκομείου στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Σύμφωνη γνώμη της 6ης Υ.ΠΕ. για την παραχώρηση του παλαιού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

  • Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νιας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» ανακοινώνεται ότι με το υπ’ αρίθμ. Α.Π. 10837/ 18-02-2021 έγγραφο του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. που απευθύνεται στους αρμόδιους Υπουργούς Υγείας και κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «Χατζηκώστα», εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη  της 6ης ΥΠΕ για την παραχώρηση του Παλαιού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο  (Αριθμ. πρωτ.: 859/19-1-2021)  του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στο οποίο αναφέρει  τον σκοπό των διαθετών και « η θέληση τους ικανοποιείται πληρέστερα με την χρησιμοποίηση του παραπάνω κτηρίου ως συνεδριακό κέντρο για Ιατρικά θέματα και λοιπές συναφείς εκδηλώσεις, με τις οποίες προάγεται η Ιατρική και γενικά η περίθαλψη των κατοίκων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής» 

Η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» χαιρετίζει την παραπάνω εξέλιξη και καλεί τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, την 6η Υ.ΠΕ., και το Υπουργείο Υγείας να διευθετήσουν τάχιστα τις απαιτούμενες νομικές διαδικασίες παραχώρησης , ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα – μετά την ένταξη του εμβληματικού αυτού κτηρίου σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα – να λάβουν σάρκα και οστά οι επιθυμίες και οι προσπάθειες χρόνων για την ιστορική διάσωση και αναπαλαίωσή του.