Αγρίνιο: Διακοπή κυκλοφορίας για 24 ώρες σε Τμήματα των Οδών Γ. Καραπαππά και Λουριώτου

Αγρίνιο: Διακοπή κυκλοφορίας τη Δευτέρα σε Τμήματα των Οδών Γ. Καραπαππά και Λουριώτου

  • Στo πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Επέκταση και Αναβάθμιση Δικτύου Πεζόδρομων της πόλης» θα γίνουν εργασίες κατασκευής υπογείων δικτύων (διέλευση σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων) σε τμήματα και στην συμβολή των Οδών Γ. Καραπαππά και Λουριώτου, προκειμένου το έργο να καταστεί έντεχνο και λειτουργικό.

Λόγω του είδους των εργασιών απαιτείται η διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στις συγκεκριμένες Οδούς για 24 ώρες, από τη Δευτέρα 26-06-2023 και ώρα 07:00.