Επανεκλογή Λάζαρου Τσόλκα στην Προεδρία του Ανοιχτού Θεάτρου Αγρινίου

Την Κυριακή 1/11/20 συνεδρίασε το Δ.Σ του Ανοιχτού Θεάτρου Αγρινίου για διάφορα τρέχοντα θέματα και για να προγραμματίσει τις δράσεις του για την περίοδο 2020-21.

  • Επίσης έγινε συμπλήρωση των 2 κενών θέσεων του Δ.Σ μετά την αποχώρηση 2 μελών του.

 

Έτσι το νέο Δ.Σ. από 1/11/20 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Λάζαρος Τσόλκας

Αντιπρόεδρος: Αριστοτέλης Χατζηδέλιος

Γραμματέας: Βασίλης Αναστασόπουλος

Ταμίας: Βάλια Τσακανίκα

Μέλη: Ντίνος Τσιρογιάννης, Ανδρέας Φούκας και Φώτης Κυριαζής.

Αναπληρωματικά μέλη: Βασίλης Κωσταρέλλος και Γρηγόρης Φέρρας