Καραγκούνης: Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Τρίτσης» έργα που αφορούν περιοχές του Νομού

Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Τρίτσης» τα παρακάτω έργα που αφορούν περιοχές του Νομού. 

Για τον Δήμο Θέρμου: εγκρίθηκε το ποσό των 2.810.732,80 ευρώ και αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Θέρμου. Περιλαμβάνει 2 υποέργα:

  • «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Θέρμου» (2.504.800,00€) .
  • «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 173,72 kWp για βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας με χρήση ΑΠΕ του Δήμου Θέρμου» (217.000,00€).

 

Για τον Δήμο Ξηρομέρου: εγκρίθηκε το ποσό των 6.050.000,00€ και αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Τ.Κ. Αστακού, Μύτικα, Κανδύλας του Δήμου Ξηρομέρου .

Περιλαμβάνει 2 υποέργα:

  • «Ολοκλήρωση Υδροδότησης του Υδρευτικού Δικτύου Αστακού» (3.493.000,00€).
  • «Προμήθεια Τηλεμετρίας Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Αστακού, Μύτικα, Κανδήλας Δήμου Ξηρομέρου» (2.480.000,00€).Αμοιβή βασικού μελετητή του έργου (64.969,80€) και τέλος ΑΕΚΚ του έργου «Ολοκλήρωση Υδροδότησης του Υδρευτικού Δικτύου Αστακού» (12.030,20€).

 

Για τον Δήμο Αμφιλοχίας: εγκρίθηκε το ποσό των 1.287.996,30€ και αφορά το Σύστημα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας.

Περιλαμβάνει 3 υποέργα:

  • «Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών του Δήμου Αμφιλοχίας»
  • «Δράσεις με μέτρα για την θωράκιση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας»
  • «Δαπάνη για την υπηρεσία σύνταξης φακέλου αίτησης χρηματοδότησης» (4.960,00€).

 

Οι δράσεις αυτές όπως έχει τονιστεί πολλές φορές από τον Βουλευτή Κώστα Καραγκούνη είναι πολύ σημαντικές και υποστηρικτικές για τους Δήμους και ευχαριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών και τον αρμόδιο Υπουργό ιδιαίτερα για την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες αυτές.