Ψήφισμα του Δ.Σ. Θέρμου για την κατάργηση του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Κ.Α.Β. Αγρινίου

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου αναφορικά με την κατάργηση του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Κ.Α.Β. Αγρινίου και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Κέντρου Υγείας Θέρμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στη συνεδρίασή του της 25ης Φεβρουαρίου 2022 εξέδωσε, με την 21/2022 Απόφασή του, ΟΜΟΦΩΝΟ ψήφισμα αναφορικά με την κατάργηση του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Κ.Α.Β. Αγρινίου και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Κέντρου Υγείας Θέρμου, το οποίο και έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση της μεταφοράς του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Κ.Α.Β. Αγρινίου στο αντίστοιχο παράρτημα της Πάτρας, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι παράμετροι της υπόθεσης αυτής στη με αρ. πρωτ. 532/15-02-2022 επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β. Αιτωλοακαρνανίας που απευθύνεται στον Δήμο Θέρμου, διαπιστώνει ότι για πολλοστή φορά γινόμαστε «στο ίδιο έργο θεατές». Γινόμαστε, δηλαδή, για μια ακόμη φορά μάρτυρες της απαξίωσης των δομών υγείας στον τόπο μας.

Η ανησυχία εντοπίζεται κυρίως στις ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η Αιτωλοακαρνανία, η μεγαλύτερη σε έκταση Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, ορεινή στο μεγαλύτερο μέρος της και με δύσκολη γεωμορφολογία, με εκτεταμένο και σε μεγάλο μέρος του προβληματικό οδικό δίκτυο και  με κατοίκηση σε πλήθος εκατοντάδων μεγάλων, μικρών και πολύ μικρών οικισμών διάσπαρτων στο πολυδαίδαλο της ορεινής φύσης της, όπου περιοχές ολόκληρες δεν καλύπτονται και από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, η ύπαρξη παραρτήματος του Ε.Κ.Α.Β. στο Αγρίνιο, μια πόλη από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα και με την πιο κατάλληλη γεωγραφική θέση στο κέντρο της Αιτωλοακαρνανίας, που είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο ολόκληρη την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, αποτελεί στοιχείο που επιβάλλει την περαιτέρω αναβάθμιση της εν λόγω δομής και όχι την κατάργησή της, όπως, επιπλέον, και τη δημιουργία νέων τομέων ΕΚΑΒ στα ήδη υπάρχοντα υποστελεχωμένα Κέντρα Υγείας του νομού.

Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με τις πολύ μεγάλες αποστάσεις και την ελλιπή γνώση της περιοχής, όπως είναι φυσικό, από υπαλλήλους του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Κ.Α.Β. Πάτρας, θα συντελέσουν με απόλυτη βεβαιότητα στην αύξηση του χρόνου ανταπόκρισης των διασωστών στον τόπο των συμβάντων. Εξάλλου, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο ο υπερσυγκεντρωτισμός υπηρεσιών να οδηγεί σε ελλείψεις και αναποτελεσματικότητα, πράγμα που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες ότι μ’ αυτά τα δεδομένα, αν συμβεί να υλοποιηθεί τελικά η απόφαση αυτή, θα πρόκειται για περαιτέρω υποβάθμιση των δομών παροχής υγείας στην Αιτωλοακαρνανία.

Γι’ αυτό, μη αποδεχόμενοι τη νέα αυτή υπόθεση υποβάθμισης του τόπου μας, τασσόμαστε στο πλευρό των Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β. Αιτωλοακαρνανίας και διεκδικούμε την παραμονή και τον εκσυγχρονισμό του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Κ.Α.Β. Αγρινίου με αρμοδιότητα μάλιστα για διαχείριση ολόκληρης της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, όπως και τη δημιουργία νέων τομέων Ε.Κ.Α.Β. στα ήδη υπάρχοντα υποστελεχωμένα Κέντρα Υγείας της Αιτωλοακαρνανίας.

Τέλος, ως συναφές θέμα απαιτούμε από την 6η Υ.Π.Ε. και το Υπουργείο Υγείας τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Κέντρου Υγείας Θέρμου με την πρόσληψη προσωπικού πληρώματος και οδηγών του ασθενοφόρου, με τη στελέχωση σε απαραίτητο ιατρικό προσωπικό για τη λειτουργία τόσο του μικροβιολογικού όσο και του ακτινολογικού τμήματος με τις απαραίτητες προδιαγραφές και με τα σχετικά μηχανήματα, τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν στο Κέντρο Υγείας Θέρμου ή να αντικατασταθούν με αντίστοιχα νέας τεχνολογίας, και με την πρόσληψη του απαιτούμενου επιπλέον βοηθητικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση και την παροχή φροντίδας υγείας  στους πολίτες του δήμου Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Κωνσταντάρας Σπυρίδων

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΡΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κωστακόπουλος Νικόλαος