Και νέα παράταση της ελεύθερης διέλευσης από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου  

Και νέα παράταση της ελεύθερης διέλευσης από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου  

  • Κατόπιν νεότερης οδηγίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορώνπαρατείνεται εκ νέου η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων όλων των κατηγοριών από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου μέχρι την 6η πρωινή της Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Εφόσον απαιτηθεί, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.