Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00θα διεξαχθεί η 4η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με είκοσι τέσσερα (24) θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

  1. Περί ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στην Κοινότητα Αετόπετρας
  2. Κατάργηση της με αριθμό 70/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Θέρμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»
  3. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Θέρμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023 του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε τεχνικές υποδομές  Δήμου Θέρμου» – Γ΄ Φάση
 • Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023 του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας έδρας και κοινοτήτων Δήμου Θέρμου» – Β΄ Φάση
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023 του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία «ΜΠΑΛΟΣ» της 15ης και 16ης Οκτωβρίου στην περιοχή του Δήμου Θέρμου – Β΄  Φάση»
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του έργου «Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων οικίσκων κατασκήνωσης Δήμου Θέρμου»
 • Έκτακτη αναμόρφωση προϋπολογισμού για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων  σε οικονομικά  αδύναμους δημότες Θέρμου
 • Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω καταστροφής οικίας του από πυρκαγιά
 • Τακτοποιητική αναμόρφωση ύστερα από την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Θέρμου
 • Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 01-09-2022 μέχρι 31-12-2022
 • Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023
 • Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες  διάρκειας  δύο (2) μηνών
 1. Έγκριση κατάστασης  ενίσχυσης απόρων δημοτών για το έτος 2023
 2. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Θέρμου με την επωνυμία       «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
 3. Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους δημοτικών  φόρων, τελών κ.α. αναφορικά με υπόχρεους από Κοινότητα Ανάληψης (άρθρο 174 του ν. 3463/2006)
 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις για αποπεράτωση δικτύων ύδρευσης οικισμών Κοσίνα (Κοκκινόβρυση) και Αμπέλια Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης και για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σ’ αυτά από τις πλημμύρες»
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΟΚΙΣΤΙΑΝΟΥ»
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»
 3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»
 4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»
 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»
 6. Παράταση διάρκειας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010774178 2022-06-20) της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4×4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ