Εικόνες από την ακροποταμιά της Ερημίτσας στην περιοχή του Σχίνου

Εικόνες από την ακροποταμιά της Ερημίτσας στην περιοχή του Σχίνου.

Χειμωνιάτικα ο κισσός διατηρεί την πρασινάδα στους κορμούς των φυλλοβόλων δένδρων μέχρι να έλθει η άνοιξη.

Γιάννης Γιαννακόπουλος